Välkommen till anmälningssidan för forskningsstudien om Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för personer med post-traumatiskt stressyndrom: En randomiserad kontrollerad studie.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi har visat lovande resultat för att lindra symtom på PTSD när den ges i ett digitalt format i form av textbaserad behandling med behandlar-stöd. Karolinska Institutet och Region Stockholm genomför nu en studie som jämför två olika digitala KBT-behandlingar.

Mer information

  • Du behöver vara minst 18 år och lida av PTSD
  • Behandlingen genomförs helt och hållet digitalt
  • Behandlingen består av textbaserade moduler som du arbetar med på egen hand med stöd av behandlare som du har skriftlig kontakt med
  • Deltagandet är gratis

Just nu finns inga fler behandlingsplatser innan sommaren men om du är intresserad av att starta upp behandling senare i augusti är du välkommen att anmäla dig så kommer vi kontakta dig och förbereda för detta. Om du har frågor kan du hör av dig till ansvarig för studien med dr, specialistpsykolog Maria Bragesjö, Tel: 08-123 804 45, e-post: maria.bragesjo@ki.se eller kontakta oss på vår studietelefon 070-289 47 88

Klicka på knappen nedan för att påbörja din anmälan.

Påbörja anmälan