Välkommen till anmälningssidan för forskningsstudien om Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för personer med post-traumatiskt stressyndrom: En randomiserad kontrollerad studie.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi har visat lovande resultat för att lindra symtom på PTSD när den ges i ett digitalt format i form av textbaserad behandling med behandlar-stöd. Karolinska Institutet och Region Stockholm genomför nu en studie som jämför två olika digitala KBT-behandlingar.

Mer information

  • Du behöver vara minst 18 år och lida av PTSD
  • Behandlingen genomförs helt och hållet digitalt
  • Behandlingen består av textbaserade moduler som du arbetar med på egen hand med stöd av behandlare som du har skriftlig kontakt med
  • Deltagandet är gratis

Ansvarig för studien är med dr, specialistpsykolog Maria Bragesjö, Tel: 08-585 804 45, e-post: maria.bragesjo@ki.se

Klicka på knappen nedan för att påbörja din anmälan.

Påbörja anmälan