VÄLKOMMEN TILL STUDIEN INTERNETFÖRMEDLAD KOGNITIV BETEENDETERAPI SOM TIDIG BEHANDLING EFTER EN TRAUMATISK HÄNDELSE!

De flesta människor är någon gång under livet med om en traumatisk händelse, såsom en olycka, naturkatastrof, misshandel, rån eller våldtäkt. Att en händelse är traumatisk betyder att det inträffade innebar faktisk eller upplevt hot om död eller allvarlig skada, eller sexuellt våld. Det är helt normalt att i efterförloppet av en traumatisk händelse ha en rad psykologiska reaktioner såsom t.ex. oönskade, plågsamma minnesbilder av händelsen, undvikanden av saker som påminner om den traumatiska händelsen och negativa tankar om världen och sig själv och överspändhet.

Eftersom många människor upplever dessa normala psykologiska reaktioner både som plågsamma och att de kommer i vägen för en i livet, så har vi utvecklat en internetförmedlad behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi. Syftet med denna är att stödja den naturliga läkningen efter en traumatisk händelse och hjälpa hjärnan att lägga händelsen bakom sig.

För att deltaga i studien behöver du ha fyllt 18 år och varit med om en traumatisk händelse de senaste två månaderna, samtidigt som du besväras av oönskade reaktioner av händelsen.

Studien är en så kallad randomiserad studie. Det betyder att deltagare slumpas till en av två grupper. En grupp påbörjar behandling direkt medan den andra gruppen väntar sju veckor på behandlingsstart. Det betyder också att du oavsett vilken grupp du slumpas till kommer att få behandling. Behandlingen är tre veckor lång och kräver att du har tillgång till en Internetansluten dator och att du har möjlighet att arbeta med materialet ungefär sex timmar per vecka under behandlingstiden.

Anmälan består av flera olika steg.

1) Först och främst kommer du få fylla i ett gäng olika formulär. Dessa formulär kommer fråga dig saker kring eventuella traumasymptom, depressiva tankar, livskvalitet, alkohol- och drogkonsumtion. Vi kommer även fråga dig kring vad du har varit med om tidigare i livet, pågående kontakt med sjukvård samt eventuella mediciner du får i dagsläget. Denna enkät beräknas ta mellan 20-40 minuter.

2) När du genomfört dessa skattningar kommer du kontaktas av en av våra psykologer som arbetar i studien. Ni bokar då in en telefonintervju (25-60 minuter) där vi kommer göra en strukturerad bedömning kring ditt mående. Syftet med intervjun är att vi ska kunna göra en bedömning om vår behandling kan passa just dig. Om vi kommer fram till att behandlingen inte passar dig så kommer du får råd hur du på bästa sätt kan gå vidare.

3) Om du bedöms som lämplig för studien kommer du slumpas till antingen behandling direkt eller till fördröjd behandling. Om du slumpas till behandling direkt kommer du få ett strukturerat självhjälpsprogram under tre veckor. Du kommer få fylla i ett och samma formulär som mäter vanliga traumasymptom under 7 veckors tid. Om du slumpas till fördröjd behandling kommer du få fylla i samma formulär en gång i veckan under 7 veckor. Du kommer sedan få identisk behandling som den andra gruppen.

4) Vi kommer även kontakta dig för att skatta hur du mår 6- och 12 månader senare. Genom att klicka på länken nedan kommer du först och främst få läsa om vad detta är för slags studie. Läs denna noggrant. Om du har några frågor eller funderingar kan du ringa vår studietelefon på 070-3026319. Om du väljer att godkänna kommer du gå vidare till formulären. Du anmäler dig i formuläret nedan och kommer då länkas till en screening där du kommer att få besvara ett antal frågor om dig själv och de psykologiska reaktioner du besväras av i nuläget efter den traumatiska händelsen. Om du bedöms som preliminärt lämplig för studiedeltagande kommer du kontaktas för en telefonintervju.


HUR KONTAKTAR MAN STUDIEANSVARIGA?

Ansvarig prövare är Erik Andersson, mail: Erik.m.andersson@ki.se telefon: 070-302 63 19

Påbörja anmälan